chceme vidieť

Vaše dieťa rásť

v Narnii Vaše dieťa učíme|vedieme

rešpektovať druhých|kriticky myslieť|odpúšťať si|komunikovať v angličtine|k zodpovednosti|k zdravému sebavedomiu|ku kresťanským hodnotám|k tímovej práci

Aktuálne informácie

25 rokov skúseností

Prvá CZŠ Narnia pôsobí už od roku 1994. Aj Narnia Trnava je tým o 25 rokov skúseností ďalej.

Viac

skutočné vzťahy

Prostredie Narnie chceme budovať ako miesto priateľských vzťahov, ktoré v našej škole zohrávajú dôležitú úlohu.

Viac

inovatívne metódy vyučovania

Súčasné deti učíme súčasnými metódami

Overené tradičné postupy kombinujeme s inovatívnymi metódami vzdelávania ako sú Hejného metóda, splývavé čítanie SFUMATO a Comenia script.

Viac

príspevok na vzdelávanie

Výšku príspevku rodičov na vzdelávanie zverejníme čoskoro.

Viac

budovanie charakteru

V Narnii cielene venujeme svoje úsilie hodnotovej výchove, aby zo žiakov vyrastali slušní ľudia.

Viac
 
Misia školy: 
Každého žiaka vzdelávame a vychovávame

k tvorivému a kritickému mysleniu,
k zodpovednosti voči sebe, druhým a svetu
a k schopnosti tvoriť komunity 

v duchu kresťanských biblických hodnôt.

Kde nás nájdete

Adresa:
Mozartova 10
917 08 Trnava
Mobil:
Ján Grexa: +421 903 123 449,
Petra Klementovičová: +421 903 939 997
Email:
sekretariat@narniatt.sk