Spoznajte nás

Michaela Zacharová

učiteľka 1.A
 • michaela.zacharova@narniatt.sk
 • štvrtok 12:05 - 13:00

Miška k nám do Narnie prišla priamo zo srdca Oravy, z Dolného Kubína, kde mala možnosť začať svoje vysnívané povolanie na cirkevnej škole. O pár rokov ju život, spolu s manželom, zavial do Trnavy, kde jej boli zverení prváčikovia. Kreativita, hudba, spev, hra na klavíri, maľba, literatúra, či akákoľvek iná forma umenia a krásy, aj tej v ľudských srdciach, ju napĺňajú celý život. Všetko, čo jej bolo dané, chce odovzdávať ďalej - slovom, skutkom i srdcom… pretože - "Vychovávame všetkým, čím sme a čo robíme.” 

Lucia Turčanová

učiteľka v Rest Time 1.A
 • lucia.turcanova@narniatt.sk

Lucka pochádza z malej dedinky neďaleko Prievidze. Aj vďaka štúdiu na Trnavskej univerzite sa dostala až k nám do Narnie. Hoci sa dlhé roky venovala divadelníctvu, srdce jej stále našepkávalo, že jej cesta by sa mala uberať pedagogickým smerom. Spoluorganizovala detské tábory, na ktorých mala možnosť venovať sa rôznym vekovým kategóriám. Rada číta, tvorí, nepohrdne kvalitným seriálom a do toho všetkého jej vždy padne vhod šálka kávy. Jej hlas je počuť na sto metrov, ale keby ste ho náhodou predsa len prepočuli, nájdete ju v triede 1.A ako Rest Time učiteľku.

Lucia Svrčeková

učiteľka 2.A
 • lucia.svrcekova@narniatt.sk
 • konzultačné hodiny: štvrtok 13:00 - 14:00

Lucka do trnavskej Narnie priplávala z exotického ostrova Ružomberok. Počas svojej plavby sa zastavila aj v prístave Rožňava, kde svoje učiteľské dobrodružstvo začala. Napriek krátkej učiteľskej kariére má rôznorodé a bohaté skúsenosti. Ak by niekde jej loď stroskotala, určite by mala zbalené zrnká voňavej kávy, dobrú knihu a bicykel. O jej dobrosrdečnosti a láskavosti ste už určite počuli. Ak nie, príďte sa o tom presvedčiť do triedy 2.A.

Silvia Štefková

učiteľka v Rest Time 2.A
 • silvia.stefkova@narniatt.sk

Lenka Nižniková

učiteľka 3.A
 • lenka.niznikova@narniatt.sk
 • konzultačné hodiny: pondelok 13:00 - 14:00

Kristína Krajčovičová

učiteľka v Rest Time 3.A
 • kristina.krajcovicova@narniatt.sk

Timea Gonšenicová

učiteľka 4.A
 • timea.gonsenicova@narniatt.sk
 • konzultačné hodiny: streda 12:00 - 13:00

Timea je mladá učiteľka zamilovaná do detských duší. Pochádza z malebného Liptova, ale túžba stať sa učiteľkou ju priviedla do Trnavy, kde nadobudla pedagogické vzdelanie. Popri štúdiu sa venovala práci s deťmi ako dobrovoľníčka. Svoje prvé učiteľské skúsenosti sa rozhodla hľadať v Anglicku, no láska k rodnej krajine ju po roku pritiahla späť do Trnavy. Rada číta, cestuje, spoznáva životné príbehy ľudí a objavuje dobro v ľudských srdciach. V trnavskej Narnii sprevádza zázračnou cestou poznania našich štvrtákov.

Jozef Grexa

učiteľ v Rest Time 4.A
 • jozef.grexa@narniatt.sk

Jozef je vizionár, ktorý rád sníva odvážne sny. Jeho vášňou je meniť svet láskou, ktorej zdrojom je sám Ježiš Kristus. Vyštudoval softvérové inžinierstvo, ale už ho nebaví sedieť za počítačom. Radšej sa rozhodol spolu s ostatnými Narnijčanmi formovať budúce stĺpy našej spoločnosti - naše deti - v Narnii má aj tri vlastné. Rád hrá aj pozerá futbal, pracuje s drevom a stavia nové a originálne veci. S manželkou Maruškou žijú spoločnú túžbu - rozširovať neviditeľné hranice Božieho kráľovstva kamkoľvek cez nich Božia láska dočiahne.

Soňa Tomešová

učiteľka 5.A
 • sona.tomesova@narniatt.sk
 • konzultačné hodiny: pondelok 12:00 - 13:00

Soňa je vedúcou programov pre deti v trnavskej Cirkvi bratskej a podieľala sa na organizácii viacerých detských podujatí. Od začiatku je veľkým fanúšikom Narnie v Trnave. Miluje prírodu, rada pečie a je všestranne umelecky nadaná. Má manžela a dve deti. V trnavskej Narnii skvele zvláda triedu najstarších žiakov.

Katarína Mikulovičová

učiteľka 5.A
 • katarina.mikulovicova@narniatt.sk

Katka je mladá pani učiteľka, ktorá vďaka svojim výborným organizačným schopnostiam nadobudla veľké množstvo skúseností v relatívne krátkom čase. Pred tým ako zavítala do nášho narnijského tímu, vyučovala ako doktorandka vysokoškolských študentov na pedagogickej fakulte . Počas tejto pracovnej skúsenosti si vyskúšala aj prácu učiteľky na strednej škole a do tretice nepremeškala ani možnosť prejaviť svoje pedagogické zručnosti pri základoškolákoch. Je vyštudovanou učiteľkou biológie a slovenského jazyka, no tiež profesionálne ovláda aj jazyk anglický a vďaka jej láske k športu a zdravému životnému štýlu by ste si ju mohli ľahko zameniť aj za telocvikárku. Keď Katka náhodou nepracuje alebo necvičí, rada si oddýchne pri čítaní dobrej knihy alebo pozeraní napínavej kriminálky.

Miriam Cvíčelová

učiteľka matematiky 2.stupeň
 • miriam.cvicelova@narniatt.sk

Marek Korňan

učiteľ anglického jazyka
 • marek.kornan@narniatt.sk
 • konzultačné hodiny: štvrtok 13:00 - 14:00

Marek je láskavý človek s veľkým srdcom pre deti, ktorý vníma učiteľstvo ako svoje poslanie a má z neho radosť. Všetkých nás v tíme účí tomu čo znamená priateľstvo a láska. Marek je skúsený pedagóg, ktorému záleží na tom, aby z detí rástli zdraví, schopní a stále skúmajúci ľudia s úctou k Bohu, životu i druhým. Marek učil jazyky najprv na štátnej škole a neskôr v bratislavskej Narnii. S manželkou býva vo Svätom Jure. V trnavskej Narnii učí angličtinu a niektoré podporné predmety. 

Petronela Belišová

učiteľka anglického jazyka
 • petronela.belisova@narniatt.sk
 • konzultačné hodiny: pondelok 13:30 - 14:30

Annetta Bosak

english native speaker
 • annetta.bosak@narniatt.sk

Jana Kohút

učiteľka náboženstva

Zo všetkého najviac ju vždy zaujímali ľudia. Vyštudovala teológiu na pedagogickej fakulte UMB a sociálnu prácu na UKF. Vo svete korporácie pracuje ako HR špecialista, do sveta Narnie prichádza raz za týždeň učiť náboženstvo ako dobrovoľník. Spolu s manželom Jurajom majú štyri odrastajúce deti. Miluje dobré jedlo v dobrej spoločnosti, grilovanie, záhradu, prechádzky v prírode a svoj kávovar. 

Marek Tomašovič

učiteľ náboženstva, kazateľ zboru Cirkvi bratskej v Trnave

Marek má veľmi rád Trnavu! Narodil sa v nej a (zatiaľ) v nej prežil celý svoj život. Pôvodne študoval informatiku a pracoval v IT, až dokým Boh rázne nezmenil smerovanie jeho života. Dal sa na štúdium teológie na UMB v Banskej Bystrici a neskôr sa stal kazateľom trnavského spoločenstva Cirkvi bratskej, ktoré stojí pri trnavskej Narnii. Je presvedčený o tom, že kresťania majú byť požehnaním a obohatením pre svoje okolie, a aj preto sa teší z trnavskej Narnie, v ktorej (okrem iného) učí náboženstvo. 

Beáta Aštaryová

špeciálny pedagóg
 • beata.astaryova@narniatt.sk

Beáta je vyštudovaná špeciálna pedagogička s viacročnou praxou v Narnii Pezinok. Momentálne je na rodičovskej dovolenke. V Trnave sa venuje deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami (deti s poruchami učenia, poruchami pozornosti, hyperaktivitou,...) a zároveň poskytuje poradenstvo rodičom a pedagógom. 

Katarína Šubová

špeciálny pedagóg
 • katarina.subova@narniatt.sk

Katka je špeciálna pedagogička, ktorá od školského roka 2023/2024 posilní podporný tím našej školy. Svoje skúsenosti rada využije pri pomoci a podpore deťom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Venovať sa deťom je jej celoživotným poslaním a naplnením. Energiu si dobíja spánkom, počúvaním dobrej hudby a výletmi do prírody so svojim manželom a synom.

Lucia Golisová

školský psychológ
 • lucia.golisova@narniatt.sk
 • pondelok 15:00 - 16:00, piatok 10:00 - 12:00, potrebná dohoda vopred

Lucia je psychologička dlhodobo pracujúca s deťmi. Zaujíma ju podpora rozvoja emocionálnej inteligencie u detí, podpora a sprevádzanie detí v ťažkom životnom období, výtvarná sebaexpresia a terapeutická práca s deťmi formou arteterapie. Jej srdcovou záležitosťou sú deti na spektre autizmu. Súčasťou narnijského podporného tímu sa stala od januára 2024. Aktuálne pracuje popri materskej dovolenke. Neprestajne sa vzdeláva a necháva sa meniť touto skúsenosťou. 

Alexandra Banová

pedagogický asistent
 • alexandra.banova@narniatt.sk

Saška pochádza zo Žiliny, kde vyštudovala Fakultu humanitných vied Žilinskej univerzity. Jej púť začínala v bratislavskej Narnii v roku 2012, kde pôsobila 3 roky ako Rest Time učiteľka. Počas materskej dovolenky sa ocitla v Bernolákove, kde následne rok a pol pracovala ako pedagogický asistent, najmä pri deviatakoch. Jej cesta ju priviedla až do Trnavy, kam sa v roku 2021 s manželom a dvomi deťmi presťahovali. V trnavskej Narnii bude súčasťou podporného tímu na pozícii pedagogický asistent. 

Lucia Drgoňová

učiteľka v Rest Time

Petra Klementovičová

riaditeľka školy
 • petra.klementovicova@narniatt.sk

Petra je pedagogička prvého stupňa s mnohoročnými skúsenosťami na rôznych typoch základných škôl. Pôsobila ako učiteľka na štátnej škole, neskôr ako učiteľka a zástupkyňa riaditeľa na tradičnej cirkevnej škole, až napokon bola súčasťou pedagogického tímu, ktorý rozbehol CZŠ Narnia v Pezinku. Túžbu vidieť aj v Trnave školu, do ktorej chodia deti i učitelia s radosťou, Petra nosí v srdci z celého tímu najdlhšie – od chvíle ako sa do nášho mesta v roku 2012 prisťahovala. S manželom Jurajom vychováva dve čulé deti a je hlavnou vedúcou pre pedagogickú oblasť a riaditeľkou školy.

Kristína Bujňáková

koordinátor pre nepedagogické procesy
 • kristina.bujnakova@narniatt.sk

Kristínka v trnavskej Narnii zabezpečuje a koordinuje všetky možné aj nemožné nepedagogické školské procesy. A že ich je viac ako dosť, by sama vedela povedať najlepšie. Má oči takmer všade, výborné komunikačné schopnosti a citlivo rieši aj menej príjemné situácie. Doma má jedného pokojného manžela a dvoch podarených narnijčanov.  

Ľubica Vařáková

personalistika a mzdy
 • lubica.varakova@narniatt.sk

V Narnii má Ľubka na starosti ekonomický úsek. Vďačíme je za to, že všetky finančné, personálne a mzdové výkazy, reporty, uzávierky, daňové priznania alebo aj také výplaty máme vždy včas a na poriadku. Má neuveriteľnú schopnosť plne sa sústrediť na svoju prácu – môžete okolo nej hovoriť naozaj čokoľvek, pokiaľ je zahĺbená v narnijskom účtovníctve, nebude vás počuť. 
Ľubka je neskutočne príjemná a láskavá žena. Má cit pre pekné veci, je skvelá kuchárka a rada sa motká v záhrade medzi hriadkami. Pochádza z Podlužian, do Trnavy sa prisťahovala spolu s manželom, ktorý je evanjelickým farárom v trnavskom zbore ECAV.

Miriam Benková

účtovníctvo
 • miriam.benkova@narniatt.sk

Blanka Semanková

školská výdajná jedáleň

Viera Krajčovičová

školská výdajná jedáleň