Dajte nám vedieť o vašom záujme

Cieľom vzdelania a múdrosti je, aby človek videl pred sebou jasnú cestu života, po nej opatrne vykračoval, pamätal na minulosť, poznal prítomnosť a predvídal budúcnosť.

Jan Amos Komenský

Zapíšte sa do nezáväzného kontaktného formulára

a pozvánku na informačné stretnutie a zápis Vám pošleme na mail.

Informácie o dieťati

Informácie o rodičovi

Informácie o nástupe

Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?

Kontaktný formulár je nezáväzný a slúži na prejavenie záujmu o zápis, resp. prestup dieťaťa do ZŠ Narnia Trnava a ako informácia o počte záujemcov.
Záujemcov zapísaných do kontaktného formulára budeme emailom informovať o konaní zápisu, resp. o postupe pri záujme o prestup dieťaťa.