COVID 19 - ako postupovať?

Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se týče.

Ján Amos Komenský

Milí rodičia,

v prípade, že sa u vás v rodine vyskytne podozrenie na ochorenie COVID 19, alebo v prípade, že vaše deti zostávajú v odporúčanej karanténe, kontaktujte nás mailom na sekretariat@narniatt.sk
 
Vo vážnom prípade, kedy chcete urýchlene kontaktovať školu, zavolajte nám na 0903 123 449 (Ján Grexa), alebo 0903 939 997 (Petra Klementovičová)
 
Na základe skúsenosti z procesov, ktorými sme prešli v Trnave a v našej CZŠ Narnia v Pezinku to máme v škole nastavené nasledovne:
 

1. dieťa bolo v úzkom kontakte s nakazeným na COVID 19
 • rodič zavolá do školy, že dieťa spadá do kategórie ÚZKY KONTAKT
 • dieťa je poslané zo školy domov
 • dieťa ide na testy, zostáva v domácej karanténe po dobu 10 dní od dátumu posledného kontaktu s nakazeným, aj v prípade negatívneho výsledku testu
 • škola informuje rodičov detí v danej triede
 • po návrate do školy vyplní rodič  vyhlasenie_zakonneho_zastupcu_16.9.2020.docx

2. dieťa je kontaktom úzkeho kontaktu (tz. dieťa bolo v kontakte s niekým, kto bol v blízkom kontakte s nakazeným)
 • rodič zavolá do školy, že dieťa spadá do kategórie KONTAKT ÚZKEHO KONTAKTU
 • dieťa chodí naďalej do školy, u dieťaťa sledujeme príznaky, v prípade výskytu príznaku dieťa ide domov 
 • ak sa v prípade osoby úzkeho kontaktu potvrdí pozitívny test, dieťa ide okamžite domov, a ide na testy
 • ďalej postup ako je uvedený vyššie
 
3. dieťa má potvrdený test na ochorenie COVID - 19
 • pani riaditeľka informuje rodičov školy o situácii
 • pani riaditeľka informuje rodičov konkrétnej triedy, v spolupráci s RUVZ pripraví zoznam žiakov ktorí boli v ÚZKOM KONTAKTE v triede s nakazeným dieťaťom
 • určí sa deň posledného - ÚZKEHO KONTAKTU
 • Trnavská pobočka RUVZ pozýva formou sms jednotlivé deti na pretestovanie 
 • rodič informuje školu o výsledku testu
 • deti zostávajú v domácej karanténe po dobu 10 dní
 • trieda prechádza na dištančné vzdelávanie

Prikladáme zaujímavý článok z denníka N
https://dennikn.sk/2040817/stretli-ste-sa-s-infikovanym-bojite-sa-ze-mate-koronavirus-schema-vam-poradi-ako-postupovat/?ref=tit
 
Vyberáme z usmernenia:
Pri podozrení na ochorenie v prípade žiaka

Podozrivý žiak nenavštevuje školské zariadenie a do usmernenia príslušným RUVZ, alebo všeobecným lekárom žiaka (v prípade ak podozrenie na ochorenie vyslovil lekár), alebo oznámenia výsledkov jeho RT-PCR testu zákonným zástupcom, výučba prebieha štandardným spôsobom.
Ak je podozrivý podrobený RT-PCR testu a výsledok je:
 • negatívny, zákonný zástupca informuje školu, výučba pokračuje v štandardnom spôsobe. Podozrivého žiaka manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast.
 • pozitívny, zákonný zástupca informuje školu. Podozrivého žiaka ďalej manažuje miestne príslušný RÚVZ alebo všeobecný lekár. Škola prechádza sa do oranžovej fázy podľa usmernenia tohto materiálu. · V prípade že podozrivý nie je podrobený RT-PCR testu, podozrivého manažuje miestne príslušný RÚVZ, alebo všeobecný lekár pre deti a dorast. Škola sa ďalej riadi usmerneniami miestne príslušného RÚVZ.

Zákonný zástupca
Predkladá po každom prerušení dochádzky žiaka do základnej školy v trvaní viac ako tri po sebe nasledujúce dni (vrátane víkendov a sviatkov) písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o bezinfekčnosti. Pri prerušení viac ako 5 pracovných (víkendy a sviatky sa nezapočítavajú) dní z dôvodu akéhokoľvek ochorenia predkladá potvrdenie o chorobe vydané všeobecným lekárom pre deti a dorast.