Zápis do 1. ročníka

v školskom roku 2024/2025

Škola má být dílnou lidskosti, nikoliv mučírna ducha.

Jan Amos Komenský

Milí rodičia budúcich prváčikov, 

Zápis do 1. ročníka ZŠ Narnia Trnava v školskom roku 2024/2025 prebieha nasledovne:

Krok 1
Vyplnenie elektronickej prihlášky v termíne od štvrtka 21.3.2024 do nedele 24.3.2024.
Prihlášku nájdete tu: Prihláška 
S prihláškou je spojený administratívny poplatok vo výške 20 Eur, ktorý je potrebné uhradiť v hotovosti pri osobnom zápise 6.4.2024 (krok 3).
 
Krok 2
Vyplnenie dotazníka vzájomného porozumenia od utorka 26.3.2024 do nedele 31.3.2024.
Pre vyplnenie dotazníka je potrebné zadať kód, ktorý obdržíte po vyplnení elektronickej prihlášky.
Dotazník vzájomného porozumenia nájdete od 26.3.2024 tu: Dotazník
 
Krok 3
Individuálne posúdenie školskej zrelosti dieťaťa
+ rozhovor zástupcov školy so zákonnými zástupcami dieťaťa v sobotu 6.4.2024 (v prípade potreby aj v piatok 5.4.2024 popoludní). Konkrétny čas si budete môcť vybrať po vyplnení dotazníka vzájomného porozumenia. 
 
Krok 4
Posúdenie školskej zrelosti dieťaťa v skupine v dňoch 17.4.2024 a 18.4.2024.
Konkrétny čas si budete môcť vybrať po vyplnení dotazníka vzájomného porozumenia. 

Tešíme sa, že budeme mať príležitosť spoznať Vás. Ak máte akékoľvek otázky, pokojne nás kontaktujte emailom na sekretariat@narniatt.sk.